ZWOT.NL

Home

In het voorjaar van 1994 werd het ZWOT (Zuid-West nederland Overleg Traumachirurgie)

opgericht door Han Boxma, Bernard Jansen en Hens ten Thije. Het doel was de in traumatologie

geïnteresseerde chirurgen en orthopedisch chirurgen op reguliere basis bij elkaar te laten komen

om casuïstiek te bespreken. Het werd een succes en nu, na al die jaren, is het ZWOT een nationaal

begrip en ligt het verankerd in de regio in goede samenwerking met het Traumacentrum.